XFLOW ile Akışkan Simülasyonu - SOLIDWORKS, SolidCAM, Cimatron Türkiye Distribütörü - TEKYAZ
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
×

Akışkan Analizlerinizi XFLOW ile Gerçeğe Dönüştürün!

Akışkan Analizlerinizi XFLOW ile Gerçeğe Dönüştürün!

xflow havacilik aero analiz

Havacılık ve Uzay

xflow otomotiv ruzgar analiz

Otomotiv

xflow vana analiz

Endüstriyel Ekipmanlar

xflow insaat ve hava analiz

İnşaat ve Çevre

xflow cevre enerji analiz

Enerji

xflow yelkenli analiz

Deniz

XFLOW Nedir?

XFlow, SIMULIA’nın Akışkanlar Simülasyon portföyünün bir parçası olarak yüksek doğruluklu Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) uygulamaları için geliştirilmiştir. Parçacık tabanlı Lattice-Boltzmann teknolojisini kullanır. XFlow, akışkan etkisi ile hareket eden geometrileri,  çok fazlı ve  serbest yüzey akışlarını analiz edebilmeyi sağlamaktadır. XFlow dalgalar üzerinde hareket eden bir gemiden vites kutusuna, uçuş manevraları gerçekleştiren bir uçağın analizine kadar gerçek dünya koşullarını yüksek doğrulukta analiz etmenizi sağlar.

Neden XFLOW?

XFlow geleneksel CFD kodundan farklı bir yaklaşım olan Lattice-Boltzmann yaklaşımını kullanmaktadır.

Geleneksel mesh tabanlı yaklaşımda, güvenilirlik büyük ölçüde ağın kalitesine bağlıdır ve mühendisler zamanının çoğunu mesh üzerinde çalışarak geçirirler. XFlow’un otomatik uyarlanabilir iyileştirme yetenekleri, kullanıcı girişlerini en aza indirir, böylece meshleme ve ön işleme aşamasında zaman kaybını ve ek işlemleri azaltır. Bu sayede bir mühendis, zamanının çoğunu tasarım yinelemesi ve optimizasyona ayırabilir.

XFlow, standard donanımla çok hızlı performans sergilemek için özel olarak tasarlanmış yeni bir parçacık tabanlı kinetik algoritmaya sahiptir. XFlow’daki ayrıştırma yaklaşımı için yüzey karmaşıklığı sınırlayıcı bir faktör değildir. Temel Lattice yapısı sadece birkaç parametre ile kontrol edilebilir. Farklı kalitede geometrileri işleyebilir ve hareketli parçaları da dikkate alır.

XFlow gelişmiş görselleştirme yetenekleri sayesinde akış ve termal performans hakkında yorum yapmanıza yardımcı olur. XFlow’un benzersiz yetenekleri, şirketlerin tasarım kararlarını daha hızlı almak için fiziksel testleri azaltmalarını sağlar.

Large Eddy Simulation Nedir?

Gerçek dünya koşullarında akış genellikle düzensizdir. Bir çok mühendislik uygulamasında türbülans oluşur bu nedenle CFD kodlarının bir şekilde türbülansı hesaba katması gerekir. Türbülansı genel olarak birçok farklı uzunluk ölçeğinde görünen ve birbirleriyle etkileşime giren kararsız girdaplar olarak düşünebiliriz. DNS (Direct Numerical Simulation) türbülansı hesaplamak için her bir girdabın doğrudan modellemesini yapmaktır. Bu basit yöntem gibi gözükse de, bu girdapların ölçekleri çok küçük olduğundan ve çok geniş bir boyut aralığını kapsadığından pratik olarak hesaplamak oldukça güçtür ve genellikle mevcut hesaplama kapasitesinin üstündedir.

RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes ) yaklaşımında girdapların hiçbiri doğrudan çözülmez. Bunun yerine türbülans etkisi, akış değişkenlerini ortalama ve dalgalı bileşenlere ayırarak momentum denklemleri ve ek ifadelerle modellenir.

LES’da (Large Eddy Simulation) akıştaki enerjinin çoğunu içeren büyük girdaplar doğrudan çözülürken en küçük girdaplar modellenir. Bu haliyle, RANS’tan daha fazla doğruluk sağlarken DNS’den daha az hesaplama kaynağı gerektirir.

Türbülans Modellemesi: Yüksek Doğruluklu WMLES

XFlow, türbülans modelleme için yüksek doğruluklu WMLES yaklaşımına sahiptir. WALE(Wall-Adapting Local Eddy) viskozite modeline dayanan temeldeki en son teknolojiye sahip LES (Large Eddy Simulation) ile tutarlı yerel girdap viskozitesi ve duvara yakın davranışı sağlar.

XFlow ,ayrıca RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes ) analizi ile çalışan geleneksel CFD programlarına benzer CPU süresinde analizleri gerçekleştirebilmektedir. XFlow, sınır katmanını modellemek için non-equilibrium wall function kullanır. Bu duvar modeli çoğu durumda çalışır, yani kullanıcının farklı modeller arasında seçim yapması ve her şemayla ilgili sınırlamalarla ilgilenmesini gerektirmez.

XFLOW Nedir?

XFlow, SIMULIA’nın Akışkanlar Simülasyon portföyünün bir parçası olarak yüksek doğruluklu Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) uygulamaları için geliştirilmiştir. Parçacık tabanlı Lattice-Boltzmann teknolojisini kullanır. XFlow, akışkan etkisi ile hareket eden geometrileri,  çok fazlı ve  serbest yüzey akışlarını analiz edebilmeyi sağlamaktadır. XFlow dalgalar üzerinde hareket eden bir gemiden vites kutusuna, uçuş manevraları gerçekleştiren bir uçağın analizine kadar gerçek dünya koşullarını yüksek doğrulukta analiz etmenizi sağlar.

Neden XFLOW?

XFlow geleneksel CFD kodundan farklı bir yaklaşım olan Lattice-Boltzmann yaklaşımını kullanmaktadır.

Geleneksel mesh tabanlı yaklaşımda, güvenilirlik büyük ölçüde ağın kalitesine bağlıdır ve mühendisler zamanının çoğunu mesh üzerinde çalışarak geçirirler. XFlow’un otomatik uyarlanabilir iyileştirme yetenekleri, kullanıcı girişlerini en aza indirir, böylece meshleme ve ön işleme aşamasında zaman kaybını ve ek işlemleri azaltır. Bu sayede bir mühendis, zamanının çoğunu tasarım yinelemesi ve optimizasyona ayırabilir.

XFlow, standard donanımla çok hızlı performans sergilemek için özel olarak tasarlanmış yeni bir parçacık tabanlı kinetik algoritmaya sahiptir. XFlow’daki ayrıştırma yaklaşımı için yüzey karmaşıklığı sınırlayıcı bir faktör değildir. Temel Lattice yapısı sadece birkaç parametre ile kontrol edilebilir. Farklı kalitede geometrileri işleyebilir ve hareketli parçaları da dikkate alır.

XFlow gelişmiş görselleştirme yetenekleri sayesinde akış ve termal performans hakkında yorum yapmanıza yardımcı olur. XFlow’un benzersiz yetenekleri, şirketlerin tasarım kararlarını daha hızlı almak için fiziksel testleri azaltmalarını sağlar.

Large Eddy Simulation Nedir?

Gerçek dünya koşullarında akış genellikle düzensizdir. Bir çok mühendislik uygulamasında türbülans oluşur bu nedenle CFD kodlarının bir şekilde türbülansı hesaba katması gerekir. Türbülansı genel olarak birçok farklı uzunluk ölçeğinde görünen ve birbirleriyle etkileşime giren kararsız girdaplar olarak düşünebiliriz. DNS (Direct Numerical Simulation) türbülansı hesaplamak için her bir girdabın doğrudan modellemesini yapmaktır. Bu basit yöntem gibi gözükse de, bu girdapların ölçekleri çok küçük olduğundan ve çok geniş bir boyut aralığını kapsadığından pratik olarak hesaplamak oldukça güçtür ve genellikle mevcut hesaplama kapasitesinin üstündedir.

RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes ) yaklaşımında girdapların hiçbiri doğrudan çözülmez. Bunun yerine türbülans etkisi, akış değişkenlerini ortalama ve dalgalı bileşenlere ayırarak momentum denklemleri ve ek ifadelerle modellenir.

LES’da (Large Eddy Simulation) akıştaki enerjinin çoğunu içeren büyük girdaplar doğrudan çözülürken en küçük girdaplar modellenir. Bu haliyle, RANS’tan daha fazla doğruluk sağlarken DNS’den daha az hesaplama kaynağı gerektirir.

Türbülans Modellemesi: Yüksek Doğruluklu WMLES

XFlow, türbülans modelleme için yüksek doğruluklu WMLES yaklaşımına sahiptir. WALE(Wall-Adapting Local Eddy) viskozite modeline dayanan temeldeki en son teknolojiye sahip LES (Large Eddy Simulation) ile tutarlı yerel girdap viskozitesi ve duvara yakın davranışı sağlar.

XFlow ,ayrıca RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes ) analizi ile çalışan geleneksel CFD programlarına benzer CPU süresinde analizleri gerçekleştirebilmektedir. XFlow, sınır katmanını modellemek için non-equilibrium wall function kullanır. Bu duvar modeli çoğu durumda çalışır, yani kullanıcının farklı modeller arasında seçim yapması ve her şemayla ilgili sınırlamalarla ilgilenmesini gerektirmez.

Türbülans Modellemesi: Yüksek Doğruluklu WMLES

Kullanıcıların yüksek frekanslı geçici aerodinamiği, akışkan etkisi ile hareket eden geometrileri, karmaşık çok fazlı akışları, akışkan yapı etkileşimlerini ve aero akustiği içeren karmaşık CFD problemlerini çözmelerini sağlar.

Kullanıcı Dostu Grafik Arayüzü

Az sayıda kullanıcı girişi ile azaltılmış sınır koşulu tanımlama süresi sunar.

Serbest Yüzey ve Çok Fazlı Akışlar

Tank dolum analizleri ,çalkalanma analizleri, yağlanma analizleri gibi zor fiziksel durumların analizleri gerçekleştirilebilir.

Karmaşık FSI Analizleri ile Gerçekçi Hareketler

SIMULIA Abaqus ile ortak simülasyon ile stres analizi de dahil olmak üzere ısı transferi ve sert gövde hareketi ile birlikte karmaşık sıvı akışını analiz edin.

Wall-Modeled Large Eddy Simulation

Karmaşık geometriler ve dinamik akışlara uygun türbülans etkilerinin çoğunu verimli bir şekilde çözer.

Uyarlanabilir İyileştirme Algoritması

XFlow’un katı geometri ve türbülanslı bölgeler etrafında  otomatik olarak iyileştirilen Lattice yapısı sayesinde geleneksel meshlemeden kaçının. LES (Large Eddy Simulation) ‘ın  otomatik zaman adımı hesaplaması, dinamik ve kararsız akışların en gelişmiş şekilde çözümlenmesini sağlar.

Aeroakustik

Gürültü seviyesinin tespit edilmesi ve gürültünün giderilmesini sağlar.

Yüksek İşlemci Performansı

Hem CPU hem de GPU ile analiz projelerinizi yerel olarak çözebilir veya doğrusal ölçeklendirme ile yüksek performanslı bilgisayarlarda analiz edebilirsiniz.

Türbülans Modellemesi: Yüksek Doğruluklu WMLES

Kullanıcıların yüksek frekanslı geçici aerodinamiği, akışkan etkisi ile hareket eden geometrileri, karmaşık çok fazlı akışları, akışkan yapı etkileşimlerini ve aero akustiği içeren karmaşık CFD problemlerini çözmelerini sağlar.

Kullanıcı Dostu Grafik Arayüzü

Az sayıda kullanıcı girişi ile azaltılmış sınır koşulu tanımlama süresi sunar.

Serbest Yüzey ve Çok Fazlı Akışlar

Tank dolum analizleri ,çalkalanma analizleri, yağlanma analizleri gibi zor fiziksel durumların analizleri gerçekleştirilebilir.

Karmaşık FSI Analizleri ile Gerçekçi Hareketler

SIMULIA Abaqus ile ortak simülasyon ile stres analizi de dahil olmak üzere ısı transferi ve sert gövde hareketi ile birlikte karmaşık sıvı akışını analiz edin.

Wall-Modeled Large Eddy Simulation

Karmaşık geometriler ve dinamik akışlara uygun türbülans etkilerinin çoğunu verimli bir şekilde çözer.

Uyarlanabilir İyileştirme Algoritması

XFlow’un katı geometri ve türbülanslı bölgeler etrafında  otomatik olarak iyileştirilen Lattice yapısı sayesinde geleneksel meshlemeden kaçının. LES (Large Eddy Simulation) ‘ın  otomatik zaman adımı hesaplaması, dinamik ve kararsız akışların en gelişmiş şekilde çözümlenmesini sağlar.

Aeroakustik

Gürültü seviyesinin tespit edilmesi ve gürültünün giderilmesini sağlar.

Yüksek İşlemci Performansı

Hem CPU hem de GPU ile analiz projelerinizi yerel olarak çözebilir veya doğrusal ölçeklendirme ile yüksek performanslı bilgisayarlarda analiz edebilirsiniz.

HAVACILIK ve UZAY MÜHENDİSLİĞİ ANALİZLERİ

Aerodinamik

XFlow çıkış itibari ile havacılık ve savunma alanında maksimum doğruluk için dizayn edildi.
XFlow’un tek fazlı çözücüsü, havacılık endüstrisindeki sıklıkla kullanılmaktadır. Sol taraftaki resimde de analiz sonuçları ile fiziksel test sonuçlarının uyumu gösterilmektedir. XFlow’un aerodinamik davranışı tahmin etmedeki doğruluğu oldukça yüksektir. XFlow içerisinde özelleştirilmiş sanal rüzgar tüneli seçeneği sayesinde sınır koşulu tanımlama süresi oldukça kısadır.

Uçuş Dinamikleri

XFlow, Sert Gövde Dinamiği ve zorlanmış hareketli parçaların üstesinden gelebilme yeteneği sayesinde aerodinamik yüklere maruz kalan parçaların uçuş üzerindeki tepkilerini hesaplayabilir. Bu benzersiz özellik sayesinde iniş takımının açılıp kapanması, turbofan veya helikopter bıçağı dönüşleri gibi uçuş manevralarını analiz edebilirsiniz.

XFlow Co-Simulation

XFlow, ABAQUS Co- Simülasyon yeteneği sayesinde kanatçıkların esnemesini ve ani manevralarda meydana gelen yapı üzerindeki esnemelerin akış üzerindeki etkilerini hesaplayabilir. XFlow ile rüzgar tünellerinde veya acil durumda uçaktan kaçış gibi gerçek uçuş testlerinde tekrarlanamayan davranışları analiz edebilirsiniz.

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ANALİZLERİ

Hareketli Parçalarla Aerodinamik

XFlow, dönen tekerleklerin ve hareketli parçaların etkisi de dahil olmak üzere karmaşık geometri üzerinde aerodinamik yükleri hesaplayabilmektedir. Simpack gibi harici Multibody Dynamics Simulation yazılımı ile ortak simülasyon gerçekleştirerek araç süspansiyonu gibi dinamik durumları analiz etmek mümkündür. XFlow içerisindeki sanal rüzgar tünelinde bulunan hareketli zemin seçeneği sayesinde kullanıcıların analizlerini minimum sürede hazırlamalarını sağlar.

Güç Aktarma Organı

XFlow, güç aktarmada kullanılan yağlama uygulamaları, dönen şaftlar boyunca kütle akış dağılımı ve birbiriyle karışmayan herhangi iki sıvı arasındaki etkileşimi doğru bir şekilde hesaplayabilir. XFlow çok fazlı çözücüleri kullanılarak dişli torku hesaplamaları gerçekleştirilebilir. XFlow’un parçacık tabanlı yaklaşımı, karşılaşılan geleneksel ağ sorunlarını ortadan kaldırır. XFlow, herhangi bir basitleştirme ve herhangi bir özel ön hazırlık olmaksızın gerçek hareket eden dişliler arasındaki mükemmel temasları kolayca algılar. XFlow ile FMI(Functional Mock-up Interface) standardını destekleyen Multibody Dynamics CAE yazılımlarıyla ortak analizler gerçekleştirebilirsiniz.

Free Surface Uygulamaları

XFlow’un Free Surface çözücüsü, yağmur akışı, yakıt ikmali işlemi, tank çalkantısı veya  tekerlekleri  dönen aracın su bulunan bir bölge içinden geçmesi gibi analizlerin gerçekleştirilmesine olanak tanır. XFlow’un uyarlanabilir Lattice yapısı sayesinde su sıçrayan alanları dinamik olarak iyileştirirken kararlı bölgelerdeki akış öğelerini korur ve genel simülasyon süresini optimum tutar.

İç Akış

Kaputun altındaki aerodinamik akışlar veya kabin içindeki iç hava sirkülasyonu, basit bir iç akışı aracılığıyla XFlow kullanılarak kolayca simüle edilebilir. Parçacık tabanlı yaklaşım, zaman alan geleneksel ağ oluşturma sürecini ortadan kaldırır. Ayrıca, XFlow’un parçacık tabanlı yöntemi, genellikle bu tür simülasyonları hazırlamak için gerekli olan uzun ağ oluşturma işlemini atlayarak, birçok karmaşık yüzeyi ve hareket eden geometrileri ve gözenekli ortamları kolayca analiz edebilir.

ENDÜSTRİYEL EKİPMANLARIN ANALİZLERİ

Vanalar ve Pompalar

XFlow ile valf ve pompa dinamiği problemlerini analiz etmek için gerekli fiziksel davranışları kolayca tanımlanabilirsiniz. Örneğin Valf üzerine uygulanan yay kuvvetini modellemek için bir kural belirlemek mümkündür. XFlow, valflerin içindeki akışın bir fonksiyonu olarak basınç düşüşünü, valflerin titreşimlerini ve kararsızlıklarının etkilerini analiz sırasında ön görmenizi sağlar.

Fan ve Karıştırıcılar

XFlow ile birlikte dönen fanları ve karıştırıcıları analiz edebilir veya bir fan sınır koşulu tanımlayarak etkilerini hesaplayabilirsiniz. XFlow kimya endüstrisi, su arıtma tesisleri, evsel cihazlar vb. bir çok endüstride aktif olarak güvenle kullanılmaktadır. Yüzey gerilimi dahil karışmayan akışkanlar için tek ve iki fazlı akışları çözer. Skaler taşıma modelleri mevcuttur ve sıvı karışım gelişimini izlemek için kullanılabilir.

Yüksek Doğrulukta Non-Newtonian Akışlar

Non-Newtonian sıvılar (erimiş plastik, kimyasal karışımlar, diş macunu vb.) birçok endüstriyel uygulamada sıklıkla kullanılır.  Non-Newtonian akışkanların karmaşık reolojik özellikleri, XFlow içerisinde bulunan viskozite modelleri (Newtonian, Sutherland, Cross, Herschel-Bulkley, Power Law, Carreau) yardımıyla çözülebilir veya kullanıcı tanımlı fonksiyonlar kullanılarak XFlow’da analiz edilebilirsiniz.

Multi-Faz Akış

XFlow son teknoloji multi-faz çözücüleri, kullanıcılarının farklı yoğunluk ve viskozite oranlarına sahip farklı ölçeklerdeki iki sıvı arasındaki etkileşimi analiz etmelerini sağlar. XFlow’un multi-faz çözücüleriyle kabarcık oluşturma, sıvı karıştırma, yağlama vb. çok çeşitli imalat uygulamalarını analiz edebilirsiniz.

Nozullar ve Spreyler

XFlow’da akışkan atomizasyonu ve sprey damlacıklarını, serbest yüzey veya çok fazlı çözücü kullanarak analiz edilirsiniz. Bu damlacıkların sıçradığı bölgelerdeki Lattice yapısını dinamik olarak iyileştirerek maksimum doğrulukta sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu yetenek, diğerlerinin yanı sıra, ön cam yıkayıcı nozullardaki sıvı davranışı gibi sorunları çözmeyi mümkün kılar.

Termal Analizler

XFlow’da bulunan termal çözücüler kullanılarak, soğutma/ısıtma sorunları için akış analizi ile birlikte termal analizler gerçekleştirilebilir. XFlow’un Eşlenik Isı Transferi modeli, iletim, taşınım ve radyasyon etkilerinin analiz edilmesini sağlar. Elektronik bileşenlerin ısı kaynaklarına yakın yerleştirildiği üretim uygulamaları için radyasyon katkısı çok önemlidir. XFlow, termal analizde radyasyonun her yüzeye katkısını çözmek için her bir yüzeyin emisyon katsayısının belirlenebildiği yüzeyden yüzeye radyasyon modelini kullanır.

İNŞAAT ve ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ANALİZLER

Isıtma, Havalandırma, Klima ve Soğutma (HVAC)

XFlow termal çözücüsü, iç mekanların ısıtma, havalandırma performansını analiz etmek için kullanılabilir. XFlow gelişmiş görselleştirme araçlarıyla (problar, yüzey ve hacim integralleri.. ) belirtilen konumlardaki akış değişkenlerini gözlemleyebilirsiniz. Bu sayede en optimum akışı elde edebilir ve ısıtma-soğutma verimliliğini maksimuma çıkarabilirsiniz. XFlow’un DPM(Discrete Phase Model) kullanarak ortam içerisindeki toz partüküllerini analiz edebilirsiniz. Hastane odaları içerisindeki temiz dağılımını hesaplayarak virüsün ortamdan atılmasına yönelik çalışmalarını gerçekleştirebilirsiniz.

Thunder God Mountain hastanesi ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:
https://www.ccifcmtl.ca/actualites/n/news/dassault-systemes-combattre-le-coronavirus-avec-simulia-xflow.html

Rüzgar ve Su Yüklerinin Hesaplanması

XFlow ile sanal rüzgar tüneli yardımıyla gerçekçi rüzgar profilini tanımlayabilir ve tam ölçekli olarak modellerinizi analiz edebilirsiniz. XFlow analizleri sayesinde binalar, köprüler ve diğer yapılardaki rüzgar yüklerini hesaplayabilir, etraflarındaki hava akışını veya hava cepheleri üzerindeki basınç dağılımını analiz edebilirsiniz. İnşaat yapıları üzerindeki su davranışı inşaat mühendisliğinin en önemli konularından biridir. XFlow sanal Su kanalı sayesinde gerçek su kanallarındaki akışları, baraj kırılmalarını, tsunami felaketlerini, daldırılmış köprü direklerinin etrafındaki akışı ve yol altyapılarındaki su iletimini analiz edebilirsiniz.

ENERJİ ENDÜSTRİSİ ANALİZLERİ

Rüzgar Türbini

Rüzgar türbinlerinin kararsız aerodinamiği, XFlow’un sanal rüzgar tünelinde kolayca analiz edilebilir. Rotor, rüzgarın uyguladığı tork nedeniyle serbestçe dönebilir veya zorlanmış hareket altında analizler gerçekleştirilebilir. XFlow ile türbinin verimliliğini değerlendirebilir ve kanatlardaki yükleri, türbülans yoğunluğunu tespit edebilirsiniz. Rüzgar çiftliklerindeki her bir rüzgar türbininin verimliliklerinin nasıl etkilendiğini incelemek için farklı rüzgar türbinlerini XFlow’da aynı anda analiz etmek mümkündür.

Hidroelektrik

XFlow, zorlanmış hareket metodolojisi sayesinde deniz dalgalarından kaynaklı ortaya çıkan hareket enerjisini hesaplayabilir. XFlow’un gelişmiş tanımlamaları sayesinde farklı cisimler arasında bulunan kısıtlamalar, gerçek geometriler arasındaki temasla belirtilebilir veya çözülebilir. Su akımlarından enerji elde etmek için tasarlanmış ürünleri sanal ortamda gerçek dünya koşulları altında analiz edebilirsiniz.

Güneş Enerjisi

XFlow ile güneş paneli üzerindeki akış yüklerini, ortalama basınç dağılımını kolayca simüle edebilirsiniz. Termal çözücü, güneş kulesi gibi enerji dönüşüm cihazları için doğal veya zorlanmış taşınım etkilerini analiz etmenizi sağlar.

Petrol ve Gaz

XFlow’da büyük ve küçük ölçeklerde yüzey gerilimi etkilerini ve farklı yoğunluk ve viskozite oranlarını son teknoloji çok fazlı çözücüler ile doğru bir şekilde analiz edebilirsiniz. XFlow ile Petrol ve Gaz endüstrisindeki olası çeşitli sorunları sanal ortamda tespit edebilirsiniz. Geçirgenlik eğrilerinin hesaplanması, çok fazlı akış rejimi tahmini ve petrol/gaz borusu akışı ve sıvı karıştırma gibi konularda XFlow, Petrol ve Gaz şirketlerinin çalışmalarına yardımcı olmaktadır.

DENİZ ENDÜSTRİSİ ANALİZLERİ

Hidrodinamik

XFlow, multi-faz yetenekleri sayesinde batık tekne bölgesinde hidrodinamik analiz ve rüzgara maruz bölge üzerinde aerodinamik analizin aynı anda yapılmasına izin verir. Hem havanın hem de suyun tekne ile etkileşimini simüle etme olasılığı, XFlow’u her iki fiziğin de yakından ilişkili olduğu yelken uygulamaları için uygun hale getirir. XFlow ile Abaqus veya diğer yapısal çözücülerle (Açık FSI ve FMI standardı aracılığıyla) Co -simülasyon gerçekleştirebilir kanat ve esnemelerin etkilerini gözlemleyebilirsiniz. XFlow Co-Similasyon sayesinde yandaki görselde yer alan yelkenli analizi gibi oldukça karmaşık problemleri analiz edebilirsiniz. Yandaki görselde yer alan yelkenli etrafındaki hava akışı oldukça çalkantılıdır. Ek olarak hava akışı, yelkenlere baskı yaparak yelkenliyi hareket ettirir. Yelkenlinin bu hareketi daha sonra yelkenin etrafındaki hava akışını etkiler. Kaldırma kuvveti yelkenli gövdesinin hareketini değiştirdiği ve bu da sudan gelen kuvvetleri değiştirdiği için burada gerçekleştirilen analiz döngüsel bir analizdir. Bu analizi daha da karmaşık hale getiren şey, yelkenli varlığından etkilenecek olan dalgaların serbest yüzeyinin yanı sıra hava akışı ile bazı etkileşimlerdir. Burada katı-sıvı ve gaz fazları birlikte bulunmakta olup hepsi birbirini etkilemektedir. Bu durum XFlow’un üstün olduğu son derece karmaşık analiz türünün en belirgin örneğidir.

Dalgalar

XFlow, çok çeşitli deniz koşullarını analiz etmek için doğrusal ve beşinci mertebeden Stokes denklemlerini kullanarak aşamalı dalga oluşturmayı destekler. XFlow, teknenin dalgalar üzerindeki hareketini, yüzen şamandıra davranışını ve dalgaların kıyı dışı yapılar üzerindeki etkisini ölçmek için uygundur. XFlow’da plajı modellemek ve kıyıdaki dalga dağılımını incelemek için gözenekli bir hacim kullanılabilir.

Hareketli Parçalar

XFlow ile güneş paneli üzerindeki akış yüklerini, ortalama basınç dağılımını kolayca simüle edebilirsiniz. Termal çözücü, güneş kulesi gibi enerji dönüşüm cihazları için doğal veya zorlanmış taşınım etkilerini analiz etmenizi sağlar.

TEKYAZ LOGO 008

XFLOW Hakkında

XFLOW hakkında daha detaylı bilgi almak ve diğer her türlü talepleriniz için formu doldurun.

Uzman ve profesyonel teknik ekibimiz ihtiyaçlarınıza yönelik sizlere en uygun çözümleri bulmak, maliyetleri düşürmek, tasarımlarınızı optimize etmek ve en gerçekçi analiz ve simülasyonları elde etmeniz için sizinle en kısa sürede iletişime geçecekler.

Detaylı Bilgi ve İletişim için: