Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Politikası-KVKK - SOLIDWORKS, SolidCAM, Cimatron Türkiye Distribütörü - TEKYAZ
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
×

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Tekyaz Teknolojik Yazılımlar Anonim Şirketi (“TEKYAZ”)’a ait www.tekyaz.com ile bu Websitesi’ne giriş yapan yani ziyaretçi ve/veya üye olanlar (“KULLANICI”) arasında, KULLANICI’nın Websitesi’ni kullanmasına ilişkin şartları düzenlemektedir.

Websitesi’ni kullanan üye (Websitesi’ne kişisel bilgilerini vermek suretiyle kayıt olan kullanıcılar) işbu sözleşme kapsamında KULLANICI olarak anılacaktır.

Websitesi üzerinden verilen herhangi bir hizmetten yararlanabilmek için KULLANICILAR, sisteme üye olmak zorundadır.

Websitesi’ne girilmesi KULLANICI tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi yukarıda anılan Websitesi’ndeki hizmetten faydalanan tüm KULLANICILAR için bağlayıcıdır.

2.KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KULLANICI, Websitesi’ne üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını tüm ekleriyle beraber okuyup anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını, ayrıca Websitesi’nde belirtilen diğer koşullara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda 3 (üç) gün içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin TEKYAZ ile hiçbir bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, Websitesi’ne üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifresinin güvenli tutulmasından kendisi sorumlu olup bu kapsamda, gerekli her türlü önlemi almayı, şifreyi üçüncü kişilerle paylaşmamayı, şayet üyelik hesap bilgilerinin yetkisi olmayan üçüncü kişilerin eline geçtiğini öğrenirse bu durumu derhal TEKYAZ’a ihbar edeceğini ve böyle bir ihtimalde doğacak hukuki ve cezai sorumluğun kendisine ait olacağını; TEKYAZ’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, Websitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandığı süre boyunca Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile TEKYAZ tarafından yayınlanan bildirimlere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.TEKYAZ’IN YETKİLERİ

Bu Websitesi’nde sunulan hizmetler TEKYAZ tarafından sağlanmaktadır ve Websitesi’ne ilişkin tüm hakların yasal sahibi TEKYAZ olup, Websitesi üzerinde her türlü kullanım, değişiklik yapma ve tasarruf yetkisi TEKYAZ’a aittir. TEKYAZ istediği zaman ve gerektiği şekilde kullanım koşullarını değiştirebilme yetkisine sahip olup bu değişiklikler yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere düzenli olarak Websitesi’nde ilan edilecektir. KULLANICI, aksi ispat edilmedikçe TEKYAZ’ın tek taraflı yaptığı değişiklikleri kayıtsız ve şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

TEKYAZ, dilediği zaman tek taraflı olarak KULLANICI’ya sağladığı hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini sebep göstermeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın erteleme, sınırlama ve tamamen kaldırma hakkına sahiptir. KULLANICI, böyle bir ihtimalde TEKYAZ’ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TEKYAZ, KULLANICI’dan gelen içeriği, e-postayı ya da herhangi bir iletiyi sebep göstermeksizin reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. KULLANICI, böyle bir ihtimalde TEKYAZ’ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TEKYAZ, Websitesi üzerinden sunduğu hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Websitesi’ndeki içeriğinin kullanılmasıyla ya da Websitesi’ne bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini taahhüt etmemektedir. TEKYAZ, teknik nedenlerden kaynaklanabilecek fiyat, ürün ve güncelleme hatalarından da sorumlu değildir.

TEKYAZ, hizmet sunduğu Websitesi ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini almış olsa dahi bilişim sistemlerinin doğası gereği, KULLANICILAR tarafından Websitesi üzerinden yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle KULLANICI’nın sistemine zarar gelmeyeceğini taahhüt etmemekte olup bu sebeple doğabilecek zararlar bakımından TEKYAZ’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

TEKYAZ’a ait Websitesi üzerinden reklam faaliyetlerinde bulunma hakkı münhasıran TEKYAZ veya TEKYAZ’ın yetkilendirdiği üçüncü kişilere ait bulunmaktadır.

Websitesi üzerinden TEKYAZ’ın sahibi olmadığı internet sitelerine veya mobil uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, TEKYAZ’ın işbu site veya mobil uygulamaların içeriklerinden hiçbir cezai veya hukuki sorumluluğu bulunmamakta olup tüm sorumluluk ve risk KULLANICI ile bağlantı ile ulaşılan dış site ve mobil uygulama sahiplerine aittir.

KULLANICI’nın TEKYAZ ile yaptığı her türlü yazışmanın saklanması tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup işbu yazışmaların silinmesi ve/veya kaybolmasından TEKYAZ sorumlu tutulamayacaktır.

4.FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

İş ortaklarının izni ile alınanlar hariç olmak üzere, Websitesi’nde bulunan yazı, slogan, bilgi, marka, logo, resim ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Websitesi’nin sunumuna dair her türlü fikri mülkiyet hakkı TEKYAZ’a ait olup bunların kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da sair medya kanallarıyla gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

KULLANICILAR, işbu sözleşmede sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla Websitesi’ne ait yazılım, donanım ve içeriği çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla TEKYAZ ile rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.GİZLİLİK

Üyelik sistemi kapsamında, KULLANICILAR’dan adres, telefon, mail adresi, bilgileri, TC kimlik bilgileri, vergi numarası, kredi kartı bilgileri gibi iletişim ve ödeme bilgileri istenmektedir. Bu bilgiler siparişe istinaden fatura düzenlenmesi, siparişlerin ulaştırılması ve tahsilat dahil bu Sözleşme’nin 6. maddesinde yer alan hususlar ve Sözleşme’nin konu ve kapsamıyla ilgili talep edilmektedir.

Ayrıca üyelikleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin Tekyaz ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, e-mail gönderimi, satış uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde kullanılabilir. Müşteri bu bilgileri onaylayarak her türlü ürün ve hizmete ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, push notification, müşteri araması ve email gönderimi için izin vermiş kabul edilir.

Herhangi bir sebep ile Tekyaz’dan gelen iletişimi durdurmak istediğinizde e-mail kanalları ile kolayca üyelik sisteminden çıkabilirsiniz.

Kullanıcılar kendileri hakkında hangi bilgilerin saklanmış olduğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi hakkındaki talepleriniz yasaların öngördüğü ölçüde derhal işleme alınmaktadır.

TEKYAZ, KULLANICILAR’ın kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla sistem ve internet altyapısını en güvenilir seviyede tutarak gerekli önlemleri almıştır. KULLANICILAR’ın sisteme girdiği tüm bilgilere sadece KULLANICILAR ulaşabilmekte ve değiştirebilmektedir.

TEKYAZ, KULLANICILAR’a ait bilgilerin resmi makamlarca usulü uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince bu bilgileri resmî makamlarla paylaşma hakkını saklı tutmaktadır.

6.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

KULLANICI olarak, Websitesi’ni ziyaret ettiğinizde, mal veya hizmet aldığınızda, push notification için onay verdiğinizde veya Websitesi’ne üye olduğunuzda aşağıdaki koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız:

Öncelikle, Websitesi’nin amacı KULLANICILAR’a özel reklam, kampanya gibi hizmetler ile Tekyaz bünyesinde hazırlanmış olan online eğitim programlarının sunulmasıdır. Kişiye özel sunulan bu hizmet ve avantajlardan faydalanabilmek için Websitesi’ne üye olabilirsiniz. Üye olmayı seçtiğiniz takdirde, üyeliğinizi kaydetmek ve sizi diğer üyelerden ayırt edebilmek için kimlik bilgisi olarak: adınız, soyadınız, iletişim bilgisi olarak: e-posta adresi, cep telefonu ve/veya sabit telefon numarası, IP adresi ile Çalıştığınız Firma / Öğrenciyseniz Okul İsmi gibi kişisel verilerinizin TEKYAZ tarafından toplanıp işlenmesine muvafakat etmiş sayılırsınız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanun) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla TEKYAZ tarafından işlenen kişisel verileriniz, KVK Kanun’una uygun şekilde, idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeksizin güvenli şekilde saklanacaktır.

TEKYAZ, topladığı kişisel verileri (i) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, (ii) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, (iii) Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, (iv) Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (v) Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, (vi) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, (vii) Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, (viii) Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi (ix) Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi (x) Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları ile Tekyaz tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyecektir. TEKYAZ, topladığı kişisel verileri işbu sözleşme konusu ve kapsamı dışında hiçbir amaç için kullanmayacaktır.

Şayet KULLANICI olarak, bilgilerinizi paylaşmayı tercih etmezseniz Websitesi’ni üye olmadan sadece ziyaretçi olarak kullanabilirsiniz. Ziyaretçi olarak Websitesi’ni kullandığınız takdirde, TEKYAZ sizinle ilgili yasal zorunluluklar haricinde bir bilgi toplamayacaktır. Bununla birlikte, KULLANICI olarak çerezlere (cookie) izin vermeniz halinde (bu izinler sizin bilgisayarınızda/mobil aygıtınızda kullandığınız tarayıcı programındaki ayarlarda yine sizin tarafınızdan yönetilebilmektedir) TEKYAZ sizinle ilgili bazı ek bilgilere erişebilecektir.

TEKYAZ, KULLANICILAR’ın kişisel verilerini, ticari ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ve kendisinin veya bu sayılanların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir.

Üye olan KULLANICI, üyeliğini dilediği zaman sonlandırma hakkına sahip olmakla birlikte üyeliğini üçüncü kişilere devredemez veya satamaz.

KULLANICI, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla TEKYAZ’a başvurarak, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini, yukarıda belirtilen işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere de bilahare bildirilmesini, kişisel verilerinin KVKK başta olmak üzere mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. KULLANICI, bu haklarını havi ıslak imzalı dilekçeyi TEKYAZ’ın Mecidiyeköy Mahallesi, Stad Han, Büyükdere Cd. No:85 Kat:6 Şişli/İSTANBUL adresine, kimlik fotokopisi ve diğer iletişim bilgilerini de ekleyerek bizzat elden teslim edebileceği gibi noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da iletebilir.

KULLANICI, yukarıda verilen kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirme maddelerini okuyup içeriğini tamamıyla anladığını, bu kapsamda kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına hür iradesiyle ve açık bir şekilde icazet verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.FESİH

TEKYAZ ve KULLANICI işbu üyelik sözleşmesini dilediği zaman feshedebilir.

KULLANICI, TEKYAZ tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini ifa etmemesi sebebiyle, TEKYAZ’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zararı talep olmaksızın derhal tazmin etmeyi ve TEKYAZ’ın üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tuttuğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TEKYAZ isbu sözleşmeyi geç ifa etmekten veya hiç ifa edememekten ötürü yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Bu ve benzeri haller, TEKYAZ bakımından, gecikme, hiç ifa etmeme veya temerrüt olarak kabul edilemeyecek olup böyle bir ihtimalde TEKYAZ’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

9.UYGULANACAK HUKUK, YETKİ VE DELİL

İşbu sözleşme kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri görev ve yer bakımından yetkili olacaktır.

Taraflar, TEKYAZ’ a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.TEBLİGAT ADRESLERİ

TEKYAZ’ın Mecidiyeköy Mahallesi, Stad Han, Büyükdere Cd. No:85 Kat:6 Şişli/İSTANBUL adresi işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilecektir.

KULLANICI’nın TEKYAZ’a bildirdiği adres, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilecektir. KULLANICI, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak TEKYAZ’a 3 (üç) gün içinde beyan etmedikçe, eski adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

İşbu sözleşme nedeniyle TEKYAZ’ın KULLANICI’nın sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın TEKYAZ tarafından KULLANICI’ya gönderilmesinden itibaren 1 (bir) gün sonra KULLANICI’ya ulaşmış sayılacaktır.

11.YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Websitesinde yayınlandığı andan itibaren KULLANICI’nın Websitesi’ne girmesiyle beraber karşılıklı olarak yürürlüğe girecek olup süresizdir. Ancak sözleşmenin feshedilmesi veya üyeliğin sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

TEKYAZ AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası (kanun) gereği Tekyaz Teknolojik Yazılımlar ve Makine Tic. A.Ş., (‘TEKYAZ’) toplanan verilerinizin yasaya uygun işlenmesi hususunda gösterdiği hassasiyet gereği ve 6698 Sayılı Yasa’nın 10. Maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirebilmek amacıyla aşağıdaki aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, Web sitemizi ziyaretiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, e bülten üyeliğiniz, push notification ve doldurduğunuz iletişim formları vasıtasıyla Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak elektronik yöntemlerle toplanacak ve işlenecektir.

 I) Veri sorumlusu

Tekyaz Teknolojik Yazılımlar ve Makine Tic. A.Ş. Adres: Büyükdere Cad.No:85 Kat:6 Stad Han Mecidiyeköy/İstanbul, Mersis No:0836041559300015, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

 II) Hangi kişisel verileriniz işlenecek

Aşağıdaki kişisel verileriniz Tekyaz tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyecektir ve KVK Kanun’una uygun şekilde, idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeksizin güvenli şekilde saklanacaktır.

(1) Ad – Soyad,

(2) E-posta adresi

(3) Telefon numarası

(4) Çalıştığınız firma bilgisi / Öğrenciyseniz okul bilgisi

(5) Öğrenciyseniz öğrenci belgeniz

(6) IP Adresi

(7) Adres

 III) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar için Tekyaz tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:

(1) Talepte bulunan kişilerin bilinmesi,

(2) Gerektiğinde iletişime geçilmesi,

(3) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

(4) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

(5) Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

(6) Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

(7) Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

(8) Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

(9) Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi,

(10) Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.

(11) Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

(12) Talep / Şikayetlerin Takibi,

(13) İletişim ve Bilgi Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre, kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak, kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ve kendisinin veya bu sayılanların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir.

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;

(1) İşin yürütülebilmesi için ilgili şirket personeli ve hizmet alınan firmanın yetkilisi veya personeli ile,

(2) Gerektiğinde yazılım, raporlama, pazarlama işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,

(3) Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,

(4) Şirket adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,

(5) Şirketin kullandığı/kullanabileceği bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere yurt dışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren   firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,

(6) Sertifika verilebilmesi ve Satışın gerçekleşmesi halinde yalnızca lisanslı ürünün alıcıya temininin sağlanılabilmesi, sipariş verilen ürünün size ulaştırılabilmesi için Tekyaz’ın yurtdışında yerleşik iş ortağı Dassault Systemes SOLIDWORKS Corp. İle paylaşılacaktır.

 V) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, Web sitemizi ziyaretiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, e bülten üyeliğiniz, push notification, doldurduğunuz iletişim formları vasıtasıyla Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak elektronik yöntemlerle toplanacak ve işlenecektir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

(1) Sözleşmenin kurulması ve ifası

(2) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

(3) Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

(4) Açık Rıza

 

VI) Kanun gereğince yasal haklarınız

(1) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(6) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(7) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(8)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren dilekçenizi, “Büyükdere Cad.No:85 Kat:6 Stad Han Mecidiyeköy / İstanbul  ”adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini info@tekyaz.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

 

 TEKYAZ TEKNOLOJİK YAZILIMLAR  ANONİM  ŞİRKETİ

VERİ GÜVENLİĞİ VE İMHA POLİTİKASI

 

Tekyaz Teknolojik Yazılımlar A.Ş. …. tarihinde yürürlüğe giren işbu Kişisel Verilerin

Korunması ve Veri Güvenliği Politikası’na uymayı  kabul ve taahhüt  eder.

 * Tekyaz Teknolojik Yazılımlar A.Ş., 2019

İşbu belge Tekyaz Teknolojik Yazılımlar A.Ş.nin yazılı  izni olmadan çoğaltılıp dağıtılamaz.

  1.AMAÇ

Tekyaz Teknolojik Yazılımlar A.Ş. (“Tekyaz”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK  Kanunu” ) ve  Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca yükümlülüklerini yerine getirerek ve kişisel verilerin güvenliği ve korunması hususunda teknik ve idari önlemleri alarak, veri sahiplerini kişisel verilerinin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresini belirlemektedir. Tekyaz tarafından saklanan kişisel verilerin silinme, yok edilme ve anonim hale getirilme süreçleri hakkında işbu Politika’da  kişisel veri sahipleri bilgilendirilmektedir. Kişisel verilerin korunması, TEKYAZ için büyük hassasiyet arz etmekte olup TEKYAZ’ın öncelikleri arasındadır.

 

2.KAPSAM

 

Bu politika, TEKYAZ tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına, imhasına yönelik  KVK Kanunu  ve ilgili mevzuatlarda öngörülen  hususlara uygun şekilde yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.

 

Bu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, şirket yetkililerin, çalışanların, çalışan adaylarının, müşterilerin, potansiyel müşterilerin ve üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 

Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmamaktadır.

 

3.TANIMLAR

 

Kişisel Veri                            : Kişisel veri, bir gerçek kişiye ait, o kişinin kimliğini belirli    veya belirlenebilir hale getiren her türlü bilgidir.

 

Kişisel Sağlık Verisi             : Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçekkişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgi.

 

İlgili Kişi                                : Kişisel verisi işlenen kişiyi ifade eder.

 

Kurum                                   : Kişisel Verilerin Korunması Kurumu

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri    : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

 

Kayıt Ortamı                         : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

 

Çalışan(lar)                           : Tekyaz Teknolojik Yazılımlar A.Ş  çalışanları.

 

Açık Rıza                               : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 

Aydınlatma Metni                : Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu sıfatıyla yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi ile ilgili Kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmek için hazırladığı ve ilgili kişilerin erişimine sunduğu metinleri ifade eder.

 

İmha                                      : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi.

 

Şirket                                     : Tekyaz Teknolojik Yazılımlar A.Ş 

 

Politika                                  : İşbu Veri Güvenliği ve İmha Politikasını ifade eder.

 

Yönetmelik                            : 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

Veri Envanteri                      : TEKYAZ tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin takibinin yapılması, ilgili kişilerden ve Kurum’dan gelebilecek taleplere hızlı ve etkili bir şekilde cevap verilebilmesi amaçlarıyla Kurum tarafından talep edilen kriterlere göre kişisel verilerin gruplandırılarak tutulduğu veri kayıt sistemini ifade eder.

 

Veri Sorumlusu                    : Kişisel verilerin işleme amaç ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

Veri İşleyen                           : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

Verbis                                    : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

                                              

 

 1. VERİ GÜVENLİĞİ VE İMHA POLİTİKASI

 

Politika sahibi Tekyaz’dır. İşbu Politika’nın Türkiye kanunlarına göre gerektiğinde güncellenmesinden ve çalışanlara, üçüncü kişilere duyurulmasından ve erişimlerine açılmasından İnsan Kaynakları (İK) departmanı sorumludur. Aksi kararlaştırılana  kadar  İK departmanı yetkilisi aynı zamanda Veri Koruma Yetkilisi olarak da anılacaktır.

 

Politika, Tekyaz uygulamalarının KVK Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler tarafından ortaya konulan kurallara göre düzenlenmesinden oluşturulmuştur.

 

5.VERİ GÜVENLİĞİ  PRENSİPLERİ

 

Tekyaz bünyesinde geröekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri KVK Kanunu kapsamında ve hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Tekyaz, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ile sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. İş bu Politikada açıklanan amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili kişinin açık rızası “açık, bilgilendirmeye ve özgür iradeye dayalı biçimde” alınmaktadır.

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ayrıca Tekyaz Kişisel Veri Envanteri​’nde de belirtilmektedir.

Tekyaz çalışanları KVK Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler ile iş bu Politikanın içeriği hakkında eğitimlerle ve benzeri etkinliklerle bilinçlendirilmektedir.

 

6.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN ESASLAR

 

6.1. Kişisel Veri Kullanımına İlişkin Yükümlülükler

 

Tekyaz, kişisel verileri KVK Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde  hukuka uygun bir şekilde işlemeyi taahhüt eder. Çalışanlar ve Tekyaz’ın veri aktardığı ve Tekyaz’a veri aktaran üçüncü kişiler bu taahhüde uygun hareket etmekle yükümlüdür.

 

İlgili mevzuatta aksi öngörülmedikçe Tekyaz, kişisel verilerini topladığı ve işlediği ilgili  kişiden veri işlenme öncesi kişisel veri işlenmesi hususunda açık rıza beyanı almakta ve verileri yalnızca alınan rıza kapsamında işlemektedir.

 

Açık rızalar işbu Politika uyarınca yazılı olarak, elektronik olmayan ya da elektronik ortamda alınmaktadır ve verilen onayların kaydı onayları toplayan departman tarafından, saklanmaktadır. Açık rızanın sözlü olarak verilmesi halinde ise ilgili kişilerden veri işlemesi hakkında bilgilendirildiklerine ilişkin yazılı bir  teyit alınmaktadır. Bu kayıtların bütünlüğü ve güncel tutulmasından aksi kararlaştırılmadıkça ilgili Departmanın Yetkilisi sorumludur. Departman yetkilisi bu hususta Veri Koruma Yetkilisi ile koordine çalışmaktadır.

 

Kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından toplanıp Tekyaz’a iletilmesi veya Tekyaz adına işlenmesi halinde, söz konusu üçüncü kişilerin de ilgili kişilerden gerekli açık rızayı alması sağlanmaktadır.

 

 

 

6.2. Kişisel Veri İşlenme Şartları

 

Tekyaz kişisel verileri KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıda sıralı şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlemektedir:

-Veri işlemenin kanunlarda öngörülmesi,

-Veri işlemenin bir sözleşmenin ifası için gerekli olması,

-İlgili kişilerin ya da bir başkasının hayatı, beden bütünlüğü gibi aciliyet arz eden durumların söz konusu olması,

-Tekyaz’ın hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemenin gerekli olması,

-Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

-Veri işlemesinin bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gerekli olması

-İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, verinin Tekyaz’ın meşru menfaatleri için zorunlu olması.

 

6.3. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Tekyaz  kişisel verilerin  KVK Kanunu’na ve ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket etmektedir:

Tekyaz, kişisel verileri, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve ölçülük esasına dayalı olarak işlemektedir.

Tekyaz, kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması hususunda gerekli tedbirleri almaktadır.

Tekyaz, kişisel verileri, yürütmekte olduğu ticari faaliyetlerle bağlantılı olarak belirli, açık ve meşru amaçlarla, makul çerçevede ve gerekli olduğu ölçüde işlemektedir.

Tekyaz, kişisel verileri, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve  amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ölçüde işlemektedir.

Tekyaz kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler Tekyaz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

 

6.4. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Tekyaz, elde ettiği kişisel verileri, hukuka ve KVK Kanuna uygun şekilde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir:

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Diğer-Tekyaz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki teknik veya ticari iş güvenliğinin temin edilmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Talep / Şikayetlerin Takibi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 1. 5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

 

Tekyaz, özel nitelikli kişisel verileri Kurul tarafından belirlenen  yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

Tekyaz, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aldığı güvenlik önlemlerinin yanı sıra Kurul tarafından öngörülen idari ve teknik tedbirleri de alarak ilgili kişilerin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda aktarmaktadır:

 

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır.

6.6. Aydınlatma Yükümlülüğü

 

Tekyaz, kişisel veri işlerken ilgili kişilerin kanundan doğan haklarının korunması hususuna özen göstermektedir. Bu çerçevede kişisel veri işlenmesi sırasında ilgili kişiler aşağıdaki hususlarda bilgilendirmektedir;

 

(i) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

(ii) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

(iii) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı,

(iv) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile,

(v) İlgili kişinin kişisel verilerin işlenmesi hususundaki hakları.

 

Kişisel veriler; üçüncü kişiler, Tekyaz’ın, düzenlediği etkinlikler ve eğitim programları ile webinalar, Tekyaz ve Tekyaz platforma ait internet sitesi, formlar, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

 

6.7. Veri Aktarımı

Tekyaz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri ile idari ve teknik tedbirleri alarak işlediği kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Kişisel veriler, iş bu politikada belirtilen amaçlar çerçevesinde şirket içinde ve yurt içinde ve yurt dışındaki iştirakleri, iş ortakları, temsilcileri, hukuki yükümlülükleri çerçevesinde devlet kurumları, yurt içinde ve yurt dışında hukuki danışmanlık alınan avukatlık büroları, denetim firmaları, tedarikçiler, organizasyon ve sponsor firmaları gibi kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır.

Tekyaz edinilen kişisel veriler ile ilgili işbu Politika ve yasal mevzuata uygun şekilde işlemesini ve korumasını sağlar ve başta çalışanlar olmak üzere veri işleyen tüm kişileri veri işlenmesi ve aktarımı kuralları hususunda bilinçlendirmektedir.

Çalışanlar’a ait özel nitelikli veriler gerekli olduğu ölçüde Tekyaz üst yönetimi ile paylaşılabilecektir. Paylaşılan bu özel nitelikli verilere ilişkin işlemlerin üst yönetim tarafından bu Politika ve mevzuata uygun yürütülmesi gerekmektedir.

Kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) veya yurt içinde üçüncü kişiye aktarılmaktadır. Tekyaz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Tekyaz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rızası var ise veya kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri yurt içinde üçüncü kişilere yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarmaktadır:

 • İlgili kişilerle Tekyaz arasındaki iş ilişkisinin gerektirdiği durumlarda,

(ii) Kişilerin hak ve mahremiyetlerini ihlal etmediği ölçüde Tekyaz’ın meşru menfaatleri doğrultusunda,

(iii) İlgili kişilerin veya başka bir gerçek kişinin hayatı, beden bütünlüğü gibi aciliyet arz eden durumlarda,

(iv) Sözleşmelerin kurulması veya ifası için gerektiği durumlarda,

(v) Tekyaz’ın hukuki yükümlülüklerinin ifası çerçevesinde,

(vi) Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından halihazırda alenileştirilmiş olduğu durumlarda,

(vii) Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemesinin gerekli olduğu durumlarda.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmha Edilmesi

Tekyaz, İlgili kişilere ait kişisel verileri,  iş bu politikada sayılan amaçlar doğrultusunda ve Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklamaktadır.

Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

 

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin Şirket’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Tekyaz tarafından re’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

 

(a) Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası sebebiyle gerekli olması hali,

(b)  Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

(c) KVK Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,

(ç) Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

(d) İlgili kişinin, KVK Kanun’un 11. maddesindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

(e) Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

(f) Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

Veri Koruma Yetkilileri Yönetim Kurulunun onayını alarak ilgili kişisel verilerin kullanım amacı sona erdikten sonra veya kişisel verilerin saklanması için gerekli olan yasal sürenin sona ermesinin ardından silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

 

 1. Saklama Ve İmha Süreleri

Tekyaz, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde kişisel verileri saklama ve imha sürelerini belirlemektedir.

(a) Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasına ilişkin bir husus öngörülmüşse bu süreye riayet edilir.

(b) Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin mevzuatta öngörülen süre sona ermişse veya mevzuatta kişisel verilerin saklanmasına ilişkin herhangi bir süre öngörülmemiş ise;

1- KVK Kanun’un 6. Maddesi uyarınca özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir.

2- Verinin muhafaza edilmesinde KVK Kanun’un 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil eden veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3- Verinin saklanmasının KVK Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul sürelerin sona ermesi halinde veriler Tekyaz tarafından silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Tekyaz kişisel verileri, aşağıda belirtilen tablodaki (Saklama Ve İmha Süreçlerine İlişkin Tablo) saklama sürelerine uygun olarak muhafaza edecek olup, kişisel verilerin saklanmasındaki amacın sona ermesi halinde ise altı aylık periyodlar halinde kişisel veriler, silinecek, imha edilecek veya anonimleştirilecektir.

 

 

Saklama Ve İmha Süreçlerine İlişkin Tablo

Saklanan Kişisel Veriler Saklama Süresi İmha Süresi
Sözleşmelerin Hazırlanması, İmzalanması 10 yıl Saklama süresinin bitiminden itibaren 180 gün içerisinde
Özgeçmişler 2 yıl Saklama süresinin bitiminden itibaren 180 gün içerisinde
SGK Mevzuatı Kapsamında Tutulan Veriler İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitiminden itibaren 180 gün içerisinde

İşe Alım Süreçlerinin Yürtülebilmesi İçin  Kanunen Alınmasında Yasal Zorunluluk Bulunan   Kişisel Veriler

 

İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitiminden itibaren 180 gün içerisinde
Bordrolama İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitiminden itibaren 180 gün içerisinde
Çalışanların Finansman Süreçlerinin Yönetilmesi İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitiminden itibaren 180 gün içerisinde
Araç Tahsisi Formları İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitiminden itibaren 180 gün içerisinde
Telefon Tahsis Formları İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitiminden itibaren 180 gün içerisinde
Müşteri Verileri İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitiminden itibaren 180 gün içerisinde

 

 1. Kişisel Verilerin Kaydedildiği Ortamlar

İlgili kişilere ait kişisel veriler, Tekyaz tarafından aşağıda belirtilen ortamlarda KVK Kanun’a uygun olarak güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir:

Elektronik Ortamlar:

– CRM Server

– Microsoft 365

-Logo

-Online Chat

-Teamviewer

-Winper

-Euromessage

-E – posta

-Whatsapp

Fiziksel Ortamlar:

-Kilitli dolaplar

-Arşiv

 1. Kişisel Verisi İşlenen Kişilerin Yasal Hakları Ve Kullanılması

10.1.Kişisel Veri Sahibinin Yasal Hakları

Tekyaz, kişisel veri toplarken, ilgili kişileri hakları ile ilgili bilgilendirilmektedir. Kişisel verisi işlenen kişilerin yasal hakları aşağıda sayılmaktadır:

 

(a) Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e)Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(h)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

10.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

 

İlgili kişiler, bu Politika’da sayılan haklarına ilişkin taleplerini KVK Kurulun’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Tekyaz’a bildirebilir. Bu doğrultuda, veri sahipleri, Politika’nın ekinde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formunun” ıslak imzalı bir nüshasını, Tekyaz’ın iletişim adreslerine, posta, e- posta yahut iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla ileterek haklarını  kullanabilirler. İlgili kişiler soru ve taleplerini diler getirmek için [.] [Sezer Utkaner: Lütfen irtibat bilgisi veya yöntemini belirtiniz] yoluyla Tekyaz ile doğrudan irtibata geçebilirler.

 

Veri sahibinin haklarına ilişkin başvurusunun Tekyaz tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; KVK Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, ilgili kişi Tekyaz’ın cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) veya herhalde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunabilir, söz konusu sürelere riayet edilmesi hak düşürücü niteliktedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (‘Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’) 7. maddesinde belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir. Tekyaz’ın ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak vereceği cevaplarda on sayfaya kadar ücret alınmamaktadır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.  Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Tekyaz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 1. Teknik Ve İdari Tedbirler

Tekyaz,  kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişiminin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla KVK Kanunu’n 12.maddesi çerçevesinde aldığı tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sıralanmıştır:

İdari Tedbirler :

(a)  Tekyaz tarafından saklanan kişisel verilere, şirket içerisinde erişim sadece yetkili çalışanlar tarafından sağlanmakta,

(b) İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durum en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirilmekte,

(c) Tekyaz, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin ek protokol imzalar yahut mevcut sözleşmeye eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlamakta,

(d) Tekyaz, kişisel verilerin işlenmesi hakkında kalifiye çalışan istihdam eder ve çalışanına kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri vermekte,

(e) Tekyaz, kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini gidermekte,

(f) Tekyaz kişisel verilerin bulunduğu ortamda yeterli güvenlik önlemlerini alır ve bu ortamlara yetkisiz girişleri engellemekte,

(g)Kişisel verilere dış kaynak kullanımı  gibi sebeplerle Şirket dışından erişim olması halinde, Tekyaz , dış hizmet sağlayıcı tarafından KVK Kanunu’na uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri almaktadır.

Teknik Tedbirler:

(a)Tekyaz şirket içerisinde gerekli iç kontrolleri yapmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulduğu takdirde dışarıdan sızma testi alarak system zafiyetlerinin kontrolünü sağlamaktadır.

(b)Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçleri yürütülür.

(c) Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerini sürekli takip ederek gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamaktadır.

(d)Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasıı sağlanır.

(e) Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulması sağlanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İmha Usulleri

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının ortadan kalkması halinde, Tekyaz re’sen yahut ilgili kişinin başvurusu üzerine yine kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen teknikler ile kişisel verileri imha edilmektedir.

(a)Fiziksel Olarak Yok Etme

 

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmekte. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanır.

 

(b)Yazılımdan Güvenli Olarak Silinebilir

 

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

 

(c) Uzman  Tarafından Güvenli Olarak Silme

 

Tekyaz, bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

 

(d) Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması

 

Kişisel verilerin amaca yönelik olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri dönülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek hale getirilmesi, kapatılması yöntemidir.

 

 1. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Prosedürü

 

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

 

Tekyaz, anonimleştirme prosedürünü aşağıda sayılan tekniklerle yerine getirmektedir.

 

(a) Maskeleme

 

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisindençıkartılarakkişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

 

(b) Toplulaştırma

 

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi  bir kişiyle  ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

 

 (c) Veri Türetme

 

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle  ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

 

(d)  Veri Karma

 

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

 

 1. Veri Güvenliği Ve İmha Politikasının Uygulanması

Veri politikalarının uygulanmasını denetlemek üzere Veri Koruma Yetkilisi görevlendirilecektir. Bu kişinin kim olacağı yönetim kurulu başkanı ve üst yöneticiler tarafından belirlenecektir.

Veri Koruma Yetkilisinin görevleri aşağıdaki gibidir:

 1. Verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ve işbu Politika’ya uygun olarak işlenmesini sağlamak, düzenli olarak denetimini yapmak,
 2. Çalışanlar’ı ilgili mevzuat ve işbu Politika kapsamında kişisel verilerin nasıl işlenmesi gerektiği hakkındaki yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ve gerektiğinde kişisel verilerin korunması hakkında Çalışanlar’a yönelik eğitim düzenlemek,
 3. Proje veya iş bazında işlenecek olan kişisel veriler ile ilgili ön denetleme yapılmasını gerektiren hallerde Çalışanlar ile koordine olmak ve ek önlemler alınması gerektiğinde alınması gereken önlemleri ilgili departmana iletmek,
 4. Kişisel Verilerin Korunması Kurumu veya verisi işlenen kişilerden gelebilecek talep ve sorulara karşılık vermek, hukuki destek alınması gerekli süreçleri derhal avukatlara danışmak,
 5. Veri Envanterinin güncel ve doğru bilgiler ile tutulduğunu denetlemek,

Yukarıda sorumlulukları açıklanan Veri Koruma Yetkilisinin yanı sıra departman bazında işlenen kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak üzere bir departman veri koruma yetkilisi belirlenebilecektir. Her departman için bir kişi olarak belirlenecek olan Veri Koruma Yetkilisinin görev ve sorumlulukları ise aşağıdaki gibidir:

 1. İlgili departman içinde toplanan tüm verilerin işbu Politika’ya, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesini sağlamak,
 2. Veri envanterine girilecek olan verilerin doğru amaç ve uygun kategori altında tutulmasını sağlamak,
 3. Verisi işlenecek kişilerden veri işleme konusunda açık rıza belgesi alınması hususunda Veri Koruma Yetkilisi ile koordine çalışacak,
 4. Veri işleme hususunda alınan açık rıza veya onayların kayıtlarının tutulması ve gerektiğinde bu onay kayıtlarını Veri Koruma Yetkilisinin belirteceği yerde tutmak,
 5. Herhangi bir veri ihlalinin yaşanması halinde Veri Koruma Yetkilisi veya diğer ilgililer ile koordine olmak,

Tekyaz verilerinin güvenliğinden ve kullanımda bulunan ve kişisel veri ihtiva eden tüm bilişim (IT) sistemlerinin yeterliliğinden ve güvenliğinden sorumludur.

Veri Envanteri; (i) Tekyaz içinde işlenen verilerin takibini yapmak, (ii) ilgili kişilerin talepleri ile Kurumu tarafından iletilebilecek taleplere hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebilmek amaçları ile güncel olarak tutulmaktadır.

Tüm departmanlar işbu Politika ve ilgili yasal mevzuata uygun şekilde yürütmektedir.

İnsan Kaynakları Departmanı tarafından iş ilişkisi kapsamında çalışanlardan toplanan kişisel veriler mümkün olduğu kadar hukuki yükümlülüklerle sınırlıdır. Tekyaz’ın hukuki yükümlülüğü veya meşru menfaati kapsamında değerlendirilemeyen kişisel veriler toplanmayacak ve işlenmeyecektir. İlgili yasal mevzuatın yürürlük tarihi öncesi toplanmış olan ve işlenmesine gerek olmadığına kanaat getirilen kişisel veriler yok edilecek, silinecek ya da anonim hale getirilecektir.

İnsan kaynakları, kanundan doğan hükümler ya da hukuki yükümlülükler nedeniyle veri işlemesi yapılabilmektedir. Bu gibi durumlarda insan kaynakları çalışanları toplanan kişisel verilerin işlenmesi hususunda aydınlatacaktır. Düzenlenen aydınlatma metinleri iş sözleşmesinin mütemmim cüzü olarak çalışanların özlük dosyalarında tutulacaktır. Bu kapsamda değerlendirilemeyecek olan veri işleme faaliyetleri için ise çalışanlardan açık rıza alınacak ve çalışanlar yine veri işlenmesi ve bu husustaki yasal haklarıyla ilgili bilgilendirilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin bilgisayar ortamında tutulması halinde bu bilgisayar sistemlerinin güvenliği, kötücül yazılımlardan korunması ve verilere erişimin sınırlandırılması sağlanacaktır. Verilerin fiziki ortamda tutulması halinde, bu verilerin dosyalanması ilgisiz kişilerin erişimini engelleyecek şekilde (örneğin, kilitli ve yalnızca yetkili kişilerin ulaşabileceği ortamlarda saklama) yapılmaktadır.

Saklanan sağlık verilerine yalnızca ilgili sağlık personeli ile işin yürütülmesi için gereken kişiler erişebilmektedir. Bu verilerin diğer departmanlarla ve/veya üst yönetime paylaşılmasının öncelikle mevzuatta yer alan istisnalardan herhangi birisi kapsamına girip girmediği değerlendirilecek, istisna kapsamında olmadığına kanaat getirilmesi halinde diğer departmanlar ve üst yönetim ile paylaşılması konusunda verisi toplanan kişilerden açık rıza alınacak ve bu kişiler veri işlemesi hususlarında bilgilendirilecektir.

 1. Yaptırım

Kişisel veri işleme görevi bulunan çalışanlar, bilgisayar şifrelerini, kendi erişimlerinde olan elektronik ağ yoluyla bağlanılan sistemlerin şifrelerini, ve kişisel verilerin fiziksel kopyalarının bulunduğu kilitli dolapların anahtarlarını kimse ile paylaşmamalıdır, görünür yerlerde bırakılmamalı ve başkasının erişebileceği şekilde tutmamalıdır. Çalışan’ın izne çıkması ya da yerine birinin bakacak olması halinde, ilgili departmanın Veri Koruma Yetkilisi nezdinde geçici yetki devri sağlanmalıdır.

Çalışanların Politika’nın gereklerini yerine getirip getirmediğinin takibi ilgili çalışanların üstlerinin sorumluluğunda olacaktır. Politikaya aykırı davranış tespit edildiğinde konu derhal ilgili Veri Koruma Yetkilisine bilgi verilecektir. Politikaya aykırı davranan çalışan hakkında, İnsan Kaynakları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında gerekli idari işlem yapılacaktır. Kişisel Verilerin belirtilen amaçlar dışında kullanılması işbu Politikanın ihlali sayılacaktır. Böylesi bir durumda ortaya çıkacak zararlardan dolayı zararın ortaya çıkmasına kusuru ile sebep olan Çalışan sorumlu tutulacaktır. Bu maddeye uyulmaması, iş sözleşmesinin feshedilmesiyle sonuçlanacaktır.

İşbu Politika’nın periyodik olarak yeniden değerlendirme ve gerek olması halinde değişiklik yapılması hakları münhasıran Tekyaz’a aittir.

 

Çerez (Cookie) Politikası Metni

Tekyaz Teknolojik Yazılımlar Anonim Şirketi gizliliğinize saygı duymaktadır ve veri güvenliğinize önem vermektedir. Bu kapsamda sizleri “Çerez” (Cookie) hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

Bilgilendirme
Birçok web sitesi, teknik, işlevsel, deneyim kalitesini arttırmak ve benzeri birçok sebepten “Çerez” (Cookie) kullanmaktadır. Aşağıda “çerez” (Cookie) kullanımımız, kullanıcıların bu çerezleri çeşitli mecralarda nasıl yönetebileceği açıklanmaktadır.
Bu dokümanda açıklanan bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sitemizden erişilebilen Aydınlatma ve Açık Rıza metni ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Çerez (Cookie) Nedir?
Çerez (Cookie), herhangi bir İnternet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyasıdır. Çerez dosyalarında oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır. Çerez kullanan bir site ziyaret edildiğinde bu site, erişimin yapıldığı tarayıcıya sabit diske bir ya da daha fazla çerez bırakma konusunda talep gönderebilir.
Çerezler, siteyi ziyaret eden kişilere ait isim, yaş, adres, cinsiyet gibi kişisel verileri barındırmazlar.
Çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org sitelerini ziyaret ediniz.

Çerez (Cookie) Tipleri Nelerdir?
Çerez’ler, kullanım amacı, süreleri ve oluşturanlar açısından çeşitli tiplere ayrılırlar.
Çerez’i oluşturan ve yerleştiren tarafın kim olduğuna bağlı olarak web sitesi çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır. Üçüncü taraf çerezleri, web sitesinin iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına ve iş birlikteliklerine bağlı olarak farklı şirketler tarafından yönetilebilmektedir.
Çerezin kullanımda kaldığı süreye bağlı olarak session (oturum) çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılabilmektedir. Oturum çerezleri, ziyaretçinin web sitesini ziyaret etmeyi bıraktığı an silinmektedir. Kalıcı çerezler ise çerezin kullanım amacına bağlı olarak belirlenmiş sürelerde ziyaret bitmiş olsa bile kullanıcının ziyaretçinin cihazında kalmaktadır.
Çerezlerin kullanım amacına bağlı olarak web sitesinde reklam ve hedefleme çerezleri, deneyim kişiselleştirme çerezleri, doğrulama çerezleri, analiz/analitik çerezler ve teknik çerezler kullanılabilmektedir.

Çerezler Neden Kullanılır?
Web sitesinde çerezler, aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir.
• Ziyaret ve deneyim kişiselleştirme, hedefleme, doğru ve amaca dönük tanıtım faaliyetleri
• Web sitesi ve bileşenlerinin işlevlerinin doğru, kolay ve daha verimli çalışması
• Web sitesini, kaynak kullanımı, erişen bilgisi, ziyaretçi sayısı ve platformlarının tespiti gibi bilgileri analiz ederek performansı arttırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek
• Web sitesinin çalışması için gerekli olan işlevleri yerine getirmek
Çerez Kullanımına Dair Kişisel Tercih Yönetimini Nasıl Yapabilirsiniz?
Web sitemizin çalışması için gerekli olan bazı konularda çerez kullanımını tercihe bağlı olarak devre dışı bırakmak, web sitesinin doğru çalışmasına engel olabilmektedir. Bu tip çerezler ile ilgili tercihlerinizi değiştirdiğinizde web sitemizden edineceğiniz bilgi ve ziyaret deneyiminizin aksamaya uğramayacağını garanti edemeyiz.

Online Video ve Konferans Aydınlatma Metni

Değerli katılımcı,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası (‘6698 Sayılı Yasa’) gereği Tekyaz Teknolojik Yazılımlar A.Ş., (‘Tekyaz’) sizinle yapılacak görüşmeler esnasında bir takım kişisel verilerinizi işleyecek olup söz konusu kişisel verilerinizin yasaya uygun şekilde işlenmesi hususunda gösterilen hasssasiyet gereği aşağıdaki aydınlatma metnini sizleri ile paylaşıyoruz.

Tekyaz tarafından düzenlenecek olan online görüşmeler ile ilgili kullanılan a) Microsoft Teams, b) GotoMeeting c) Microsoft Stream …aracılığıyla siz değerli katılımcıların (1) kimlik verisi olarak : ad ve soyadı (2) iletişim verisi olarak: e-posta adresi, (3) işlem güvenliği bilgisi olarak: IP adresi bilgileri, (4) görsel ve işitsel kayıt bilgisi olarak: görsel ve işitsel kayıtlarınız (i) Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, (ii) Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (iii) Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi (iv) Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (v) İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (vi) İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması (vii) Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, (viii) Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, (ix) Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, (x) Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, (xi) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, (xii) Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, (xiii) Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi amaçlarıyla Tekyaz tarafından işlenecek olup, sizden elde edeceği bu kişisel verilerin sair amaçlarla kullanılmayacağını, gerektiği durumlarda yine yukarıdaki amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olarak üçüncü kişi iş ortakları ile paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6698 Sayılı Yasa’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre TEKYAZ’ın Büyükdere Cad. Stad Han No: 85 Kat:6 Mecidiyeköy/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

DVD Talepleri için Aydınlatma Metni

Değerli Müşteri,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası (‘6698 Sayılı Yasa’) gereği Tekyaz Teknolojik Yazılımlar A.Ş., (‘Tekyaz’) toplanan verilerinizin yasaya uygun işlenmesi hususunda gösterdiği hassasiyet gereği aşağıdaki aydınlatma metnini sizleri daha iyi bilgilendirilmek için hazırlanmıştır.

Tekyaz tarafından satışa sunulan ürünlere ilişkin hazırlanmış olan eğitim DVD’lerini talep etmek için https://www.tekyaz.com/egitim-dvd/ aracılığıyla başvuru yapan müşterilerin dolduracağı Talep formu aracılığıyla sizlerin Tekyaz’a ileteceğiniz: (a) kimlik bilgisi olarak; ad-soyad, (b) iletişim bilgisi olarak; e-posta adresi, ve telefon numarası bilgileri ve eğitime DVD’si talep eden kişinin çalıştığı kurum bilgisi: (i) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, (ii) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, (iii) Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, (iv) Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi amaçları ile Tekyaz tarafından işlenecek olup, sizden elde edeceği bu kişisel verilerin Tekyaz’ın üçüncü kişi iş ortakları ile paylaşabileceğini kabul ve taahhüt eder.

6698 Sayılı Yasa’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre TEKYAZ’ın Büyükdere Cad. Stad Han No: 85 Kat:6 Mecidiyeköy/İstanbul adresine yada info@tekyaz.com adresine iletebilirsiniz.

İletişim Bilgi Formu –  Ziyaret Formu -İletişim Bilgi Formu, Satış Formu, Teklif ve Sipariş Formu Çerçevesinde İşlenen Kişisel Veriler ile İlgili Hazırlanmış Aydınlatma Metni

Tekyaz Teknolojik Yazılımlar A.Ş., (“Tekyaz”), veri sorumlusu sıfatıyla ürün veya hizmet alan kişilerin paylaşmış olduğu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Yasa”’) kapsamında korunmasını önemsemektedir. Bu sebeple, hem 6698 sayılı Yasa’nın Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10. maddesi uyarınca yükümlülüklerini yerine getirebilmek hemde sizleri bilgilendirmek amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

TEKYAZ sipariş ve/veya teklif formları, ziyaret formu,  iletişim bilgi formu, satış formu aracılığıyla bizlere iletmiş olduğunuz ve kimlik bilgisi olarak: müşteri ad ve soyadı ile imzası, iletişim bilgisi olarak: telefon ve e-posta adres bilgilerini (i) Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, (ii) Mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, (iii) Mal Hizmet ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, (iv) Talep ve Şikayetlerin Takibi, (v) Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, (vi) Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, (vii) Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, (viii) Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, (ix) Ürün ve Hizmet Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, (x) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, (xi) Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçları ile  Tekyaz tarafından işlenecektir. Sizden elde edeceği bu kişisel verilerin sair amaçlarla kullanılmayacağını taahhüt eder. TEKYAZ, sizden elde ettiği kişisel verileri, gerektiği takdirde yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişi iş ortakları ve tedarikçiler ile Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile 6698 Sayılı Yasa’nın 5/2 c maddesi kapsamında paylaşacak olup,  kişisel verileriniz işlenmesindeki amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecek ve bu sürenin dolması ile kişisel verileriniz imha edilecektir.

6698 Sayılı Yasa’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre TEKYAZ’ın Büyükdere Cad. Stad Han No: 85 Kat:6 Mecidiyeköy/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Sosyal Medya Çekilişleri için Aydınlatma Metni

Değerli Müşteri,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası (‘6698 Sayılı Yasa’) gereği Tekyaz Teknolojik Yazılımlar A.Ş., (‘Tekyaz’) toplanan verilerinizin yasaya uygun işlenmesi hususunda gösterdiği hassasiyet gereği aşağıdaki aydınlatma metnini sizleri daha iyi bilgilendirilmek için hazırlanmıştır.

Tekyaz tarafından düzenlenen sosyal medya çekilişlerinde kazananların yine sosyal medya üzerinden duyusuru yapılırken 1) Sosyal Medya Adı (nickname) bilgisi: (i) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, (ii) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, (iii) Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, (iv) Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi (v) Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi (vi) Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile Tekyaz tarafından işlenecek olup, sizden elde edeceği bu kişisel verilerin Tekyaz’ın üçüncü kişi iş ortakları ile paylaşabileceğini kabul ve taahhüt eder.

6698 Sayılı Yasa’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre TEKYAZ’ın Büyükdere Cad. Stad Han No: 85 Kat:6 Mecidiyeköy/İstanbul adresine yada info@tekyaz.com adresine iletebilirsiniz.

Bağımsız Denetçi: Cengiz Turmaz