QuickSplit - SOLIDWORKS, SolidCAM, Cimatron Türkiye Distribütörü - TEKYAZ

Cimatron QuickSplit


QuickSplit Modülü ile kalıp ayrımı yani dişi, erkek yüzeylerin ve maçaların tayini yapılmaktadır. Aynı zamanda kendi içerisinde birçok analizi bulundurmaktadır.

  • Orijinal modeli otomatik olarak çekirdek, dişi kalıp ve maçalarına ayırmaya olanak sağlayan interaktif araçlar
  • Otomatik kalıp ayırım çizgilerinin oluşturulması
  • Kalıp ayrım yönüne göre ters açı analizleri
  • Daha hızlı kalıp ayırım yüzeyleri oluşturulmasına olanak sağlama
  • Oluşturulan kalıp parçalarının kalıp montajı içerisine aktarımı