SolidWorks Simulation Premium - SOLIDWORKS, SolidCAM, Cimatron Türkiye Distribütörü - TEKYAZ

DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ

Yüksek deformasyon gösteren büyük yapıların gerilme analizleri doğrusal analiz hesap sınırlarını aşmaktadır. Doğrusal olmayan analiz size bu sınırlamalardan kurtarır. Kauçuk plastik gibi mühendislik malzemeleri doğrusal olmayan davranış gösterir. Bu davranışlar doğrusal olmayan analizlerle hesaplanabilir.

DİNAMİK ANALİZİ

Deprem yükleri gibi zamanla değişken yüklerin tasarımlarınıza olan dinamik etkisini bu analiz modülünde hesaplayabilirsiniz. Zamana bağlı analiz seçeneği ile darbsel dinamik yüklerinizi SOLIDWORKS tasarımlarınız üzerine uygulayabilirsiniz. Frekans domainde titreşim yükleri tatbik ederek harmonik titreşim analizleri gerçekleştirebilirsiniz.

Deprem analizi gibi ya da rüzgar yükleri gibi rastsal yükleri random titreşim analizinde uygulayabilirsiniz.

KOMPOZİT MALZEME

CTP, fiber lamine kompozit gibi katmanlı kompozit malzemelerden üretilen ürünlerinizin analizlerini bu modülde yapabilirsiniz. Katmanlı kompozit yapılarda katmanlar boyunca değişken et kalınlıklarını ve malzeme bilgilerini bu modülde girerek, farklı hasar teorilerine göre analizler yapabilirsiniz.