Cimatron İleri Açınımlar


  • İleri Açınım  komutları (Blank on Binder, Auto Blank on Binder) ile hesaplama
  • Yeni geliştirilen yüzey üzerinde açınım hesabı yapma