QForm 3D SolidWorks,SolidWorks Türkiye Distribütörü,SolidWorks Satış,SolidCam Türkiye Distribütörü SolidWorks,SolidWorks Türkiye Distribütörü,SolidWorks Satış,SolidCam Türkiye Distribütörü

QForm 3D

QForm 3D

QFORM3D yazılımı QFORM2D’nin bir uzantısı olarak QuantorForm Ltd./Rusya tarafından 2002 yılında geliştirilmiştir. Yazılımda hem 2D hem de 3D simülasyonlar yapılabilir. QFORM2D’den gelen kolay kullanım arayüzü aynen korunmuştur. 3D simülasyon gerçekleştirmek üzere, kalıp ve iş parçası için geometrik tasarımlar herhangi bir CAD yazılımından kolayca aktarılabilir. QFORM3D, sıcak, ılık ve soğuk şekillendirme işlemlerinin simülasyonu için kullanılmasının yanı sıra Ekstrüzyon, Döner Kalıpta Şekil Verme, Isıl İşlem gibi uygulamalar için de kullanılabilir. Yazılım, malzeme akışı kusurlarını, sıcaklık dağılımını hesaplar ve deformasyon için gerekli yük ve enerji tüketimini belirler.

Qform_1
ÖZELLİKLERQFORM 3D tek bir yazılım paketinde 2D ve 3D simülasyonları birleştirerek kullanıcıya büyük bir avantaj sağlar. Yazılım 2D analiz programının işlevselliğini ve kullanım kolaylığını sürdürmüştür. 3D simülasyon yapabilmek için gerekli tek şey kalıplar ve iş parçası için katı gövde modellerini, 2D simülasyon için ise 2D kesit hatlarını seçmektir. Diğer tüm veri girişleri aynı 2D simülasyonda olduğu gibi hata olasılığını en aza indirmek için bir Veri Hazırlama Sihirbazı kullanılarak adım adım yapılır. 2D ve 3D simülasyonların tek bir yazılım paketinde entegre olması kullanıcılarına eşsiz bir fırsat sunar. Birden fazla operasyon adımı içeren analizler, eksenel simetri olarak modellenebilecek adımlar 2D olarak, takip eden operasyondaki karmaşık hesaplar ise 3D analiz olarak arka arkaya yapılabilir. Nesne tabanlı yazılım yapısı çok rahat ve tam entegre bir kullanıcı ortamı oluşturur. Veri hazırlama görsel olarak kontrol edilebilir ve hesaplama sonuçlarının grafik görüntüleri analizle eşzamanlı olarak görüntülenebilir. Bu yüzden yazılım, üretim sürecinin bilgisayarda değerlendirilmesi için etkili bir araçtır. Pres üzerinde gerçekleştirilen pahalı deneme yanılma süreçlerini, bilgisayar ortamındaki maliyetsiz simülasyon süreçlerine döndüren ekonomik bir yatırımdır. Yazılım IGES ve STEP dosya formatlarını destekler, böylece diğer analiz programlarının kullandığı STL formatıyla gelen doğruluk kaybının da önüne geçer.

Qform_2Qform_3

                                     STL formatında aktarım                                               STEP formatında aktarım

PowerSHAPE (Delcam Plc) ile oluşturulan kalıpların yüzey modelleri de etkili bir şekilde QFORM ile kullanılabilir. Tam ve doğru kalıp ve iş parçası geometrisini kullanılabilen, aynı zamanda 2D analizlerde nonlineer (lineer olmayan) yaklaşım uzmanlığına sahip QFORM3D yazılımı, quadratic sonlu elemanları 3D problemleri çözmek için kullanan ilk ticari yazılımdır. Böylece aşağıda görüldüğü gibi geometri düz çizgilerle eğri köşeleri yakalayabilme sorunu çözümlenmiştir.

Qform_4Qform_5

Böylece çözümün doğruluğunda ciddi şekilde artış yakalanır. Modellenemeyen hacim kaybında düşüş elde edilmiştir. Bu şekilde yüksek çözüm güvenilirliği ve kesinliği sağlanmıştır. Program analiz esnasında ihtiyaç duyulan anlarda otomatik olarak remesh yaparak modellenemeyen hacim kayıplarının önüne geçmektedir. Remesh aynı zamanda deformasyon bölgelerindeki hassasiyeti arttırmak için çok faydalı ve kritik bir teknolojidir.

Qform_6

Yazılım Nasıl Çalışır?Adım 1Kendi CAD ortamınızda katı olarak kalıp ve iş parçasını modellenir. CAD ortamında hazırlanan katı modeller IGES veya STEP formatında kaydedilir ve grafik editör olan QShape içine import edilir. Ayrıca PowerShape (Delcam Plc) ile tasarlanan yüzey IGES modeller efektif bir şekilde QShape içine import edilebilir.

SolidWorks ile hazırlanan kalıp ve iş parçası modeli

QFORM içindeki model

Adım 2

Gerekli proses parametreleri belirlenir; -İş parçasının başlangıç sıcaklığı -Soğutma zamanı -Flaş kalınlığı vb. Uygun ekipman, iş parçası malzemesi, yağlayıcı programın içinde hazır bulunan databaseden seçilir.

Veri Hazırlama Sihirbazı

Adım 3

Analiz “Simulate” butonuna basarak kolayca başlatılır. Bundan sonra analiz prosesi otomatik olarak devam eder herhangi bir kullanıcı müdahalesine gerek duymaz. Akıllı mesh oluşturma sistemi optimum sonlu elemanlar meshini analizin herhangi bir aşamasında tekrardan gerçekleştirebilir.

Adım 4

Analiz sonuçları gözden geçirilir. Programın kullanışlı arayüzü sayesinde simülasyon sonuçları kolayca değerlendirilir. -Deformasyon -Gerilme -İş parçasındaki sıcaklık ve temas birim şekil değiştirme dağılımı -Deformasyon kuvveti -Şahmerdan hareket ederken değişen enerji -Kalıpdaki gerilmeler deformasyonlar ve yüzey eğilmeleri vb. gibi sonuçlar programdan alınabilir.

Hesaplama Yetenekleri

Program 3D şekil verme operasyonlarında; her türlü iş parçası şeklinin analizini yapabildiği gibi ön gerilimli kalıpların analizlerini de yapabilir. İlk geometri QFORM’a CAD sistemlerinden alınır. İş parçası ve kalıp malzemesi, yağlayıcı ve ekipmanların da tanımlandığı gibi programın kütüphanesinden seçilir.Kütüphane her bir kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda ayrı biçimde düzenlenebilir. Proses parametreleri (zaman, kalıp kapanma miktarı,vb) Başlangıç Veri Hazırlama Editörü sayesinde kolay ve açık bir şekilde belirlenir. İş parçası deformasyonu hesaplamaları ve ısı trasnferi hesabı birlikte gerçekleştirilir. İş parçası ile kalıp arası ısı transferi ısı transfer katsayısıyla belirlenir. Yeni QFORM7 versiyonu ile de kalıp sıcaklığının bölgesel değişiklikleri de hesaplama sırasında dikkate alınmaktadır. Form değişikliğini hesaplarken program önceden QDraft aşamasında belirlenmiş simetri eksenini hesaba katabilir. Simülasyon proses adımları iş parçasının havada ve kalıp içinde soğutulmasını da içerir.İsteğe bağlı biçimde şekillendirilmiş iş parçalarına özgü, özel konfigürasyonlar belirlenebilir. İş parçası şekillendirme prosesi krank presi, çekiç, hidrolik ve vidalı presler için çözdürülebilir. İş akışı bir bütün zincir olarak ele alınır. Operasyon süreç zinciri, 99 adıma kadar, otomatik olarak hesaplatılabilir. Tek bir iş akışı içerisinde hem 2D analiz hem de 3D analiz uygulanabilir. Aynı etkiyi verecek tekrarlanan stroklara sahip çekiç ve vidalı presler otomatik olarak simule edilebilir. Analiz işlemi devam ederken stepler arasında trimleme, delik açma gibi işlemler de gerçekleştirilebilir. Adımlara başlamadan önce iş parçasının manuel olarak pozisyonlaması yapılabilir; iş parçasının yer değiştirmesi, herhangi bir eksen veya düzleme göre aynalanması ve döndürülmesi işlemleri gerçekleştirilebilir. İş parçası analize başlamadan alt kalıptaki oturma pozisyonunu bulabilmesi için, yer çekimi, sürtünme, ataletin etkisinde hareket eden katı bir parça olarak simule edilerek, en doğru başlangıç pozisyonu ile dövme analizi yapılmış olur. İş parçasına form verilirken, kalıpların ön gerilmesi ve temas gerilmelerinin doğurduğu etki de dikkate alarak simülasyon gerçekleştirilir. Otomatik moda ek olarak, kalıplar arası final mesafesi X ve Y koordinatlarında tanımlanan herhangi nokta ile de belirlenebilir.

 • Açık Kalıp Dövme
  QFORM3D açık kalıp dövmenin etkinliğini arttırmak için çok geniş bir yelpazede özellikler sunar.
 • Ekstrüzyon
  QFORM en karmaşık ekstrüzyon süreçlerinin analizi ve optimizasyonu için gerekli tüm özellikleri entegre olarak bulunduran tek programdır.
 • Rotasyonel Kalıpta Şekillendirme
  QFORM 3D rotasyonel kalıpta şekillendirme işlemini 20 adet e kadar takip eden kalıpla yapabilme fırsatını kullanıcısına sunar
 • Sıcak Dövme
  QFORM sıcak kalıp dövme uygulamasının faydalarını eksiksiz bir şekilde uygulama imkanı sağlar.
 • Soğuk Dövme
  Soğuk dövme, ekstra makine işlemi gerektirmeyen yüzey kalitesine sahip, yüksek doğrulukta ürünlerin üretimine olanak verir.