SOLIDWORKS Temel Eğitimleri - SOLIDWORKS, SolidCAM, Cimatron Türkiye Distribütörü - TEKYAZ

SOLIDWORKS Temel Eğitim

1. Gün
Temel Fonksiyonlar
 • Arayüz anlatımı
 • SOLIDWORKS ile tasarım mantığına giriş
 • Çizim komutlarına giriş
 • Ölçülendirme teknikleri
 • İlişkilendirme teknikleri
 • Unsurlar ve komutlar
Basit Parça Modelleme
 • Ekstrüzyon ile Katı Oluşturma, Kesme
 • Ekstrüzyon Bitiş koşulları
 • Radyus, Pah, Kabuk ve Aynalama unsurları
 • Görünüş kontrolü ve standart görünüşler
 • Kesit Görünüş alma
 • Doğrusal ve Dairesel Çoğaltma
 • Döndürerek Katı Oluşturma, Kesme
 • Delik Sihirbazı
 • Kütle ve Malzeme Özellikleri
2. Gün
İleri Parça Modelleme Teknikleri
 • Parça ortamında çoklu gövdelerle çalışma
 • Parça simetrisi kullanarak modelleme
 • Çoğaltma unsurları ve detayları
 • Eğim verme ve eğim analizi
 • Düzlem, Eksen, Koordinat Sistemi tanımlama
 • Süpürerek Katı Oluşturma ve Kesme
 • Loft ile Katı Oluşturma ve Kesme
 • 3 Boyutlu Çizim aracını kullanma
 • FilletXpert ile radyusları düzenleme
 • SimulationXpress ile parça analizi
 • Konfigürasyonlarla çalışma teknikleri
 • Denklemleri kullanma
3. Gün
Tasarım Tablosu ve Denklemler
 • Tasarım Tablosu oluşturma
 • Denklem bağlama
Teknik Resim Temelleri
 • Parçayı teknik resme atma
 • Genel teknik resim kuralları
 • Teknik resim görünümü
 • Sayfa yapısı ve antet seçimi
 • Detay görünüş oluşturulması
 • Normal, Kısmi, Kademeli ve Bölgesel kesit alınması
 • Ölçülendirme ve detay ekleme
 • Yeni Sayfa ekleme
 • İstenilen görünüşü kaydetme
Montaj Temelleri
 • Parçayı montaja atma
 • Montaj ilişkileri tanımlama
 • Montaja hareket verme
 • Çarpan parçaları bulma
 • Montajda kesit alma
 • Montaj referanslı yeni parça tasarlama
 • Alt Montaj oluşturma
 • Patlatılmış görünüş ve animasyon
 • Montajda konfigürasyonların kullanımı
 • Kütüphaneye parça kaydetme
 • Toolbox kullanımı
 • Montaj performansını arttırma
 • Montajı teknik resme atma
 • Malzeme Listesi alma
4. Gün
Sac Metal Tasarımı
 • Sac parça komutları
 • Sac açınım yöntemleri
 • Sıvama aracı kullanımı
 • Katıdan sac oluşturma
 • Loft ile sac oluşturma
 • Sac modeli teknik resme atma
 • Sac modelden DXF/DWG alma
Profil Tasarımı
 • 3B çizim ile çalışma
 • Profil ile modelleme
 • Bayrak ekleme
 • Özel profil kaydetme
 • Kaynak atama
 • Profili teknik resme atma
 • Kesim listesi alma
5. Gün
Yüzey Modelleme
 • Katı ve yüzey arasındaki farklar
 • Temel yüzey modelleme komutları
 • Dikme, budama araçları
 • Dolgu aracı
 • Yüzeyi katıya dönüştürme
Diğer Programlardan Veri Alma
 • Import geometri ile çalışma
 • Alınan veri üzerinde tamirat yapma
 • Alınan veri üzerinde değişiklik yapma
Kalıp Tasarımı
 • Model eğim analizi
 • Modeli ölçeklendirme
 • Kalıp ayrım hattı oluşturma
 • Dişi/erkek kalıp oluşturma
 • Maça ekleme
 • Kalıp animasyonu
 • Kalıp teknik resmi
 • Dişi/erkeği farklı formatta kaydetme